Escape Room Regulamin

ZASADY OGÓLNE

 • Wszyscy Klienci Escape Zone zobowiązani są do dobrej zabawy.

 • Osoby dokonujące rezerwacji w Escape Zone poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika Escape Zone zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.

 • W celach organizacyjnych, prosimy o przybycie 15 minut przed godziną rezerwacji.

 • Pracownik Escape Zone może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.

 • Na terenie Escape Zone obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.

 • Do Gry Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających lub zmieniających świadomość.

 • Escape Zone zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 6.

 • Escape Zone uprasza o niekorzystanie (w trakcie Gry Escape Room) z, aparatów fotograficznych i kamer .

 • Escape Zone nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

 • Pracownik Escape Zone posiada prawo przerwania Gry Escape Room, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).

 • W razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientom, pracownik Escape Zone ma możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie Gry Escape Room.

 • Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników Gry Escape Room odpowiedzialność materialną ponosi Klient.

 • Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem Gry Escape, proszone są o kontakt z pracownikiem.

 • Zabrania się dotykania wszelkich rzeczy oznaczonych znakiem X